Representative meaning in telugu ప్రతినిధిగా వ్యవహరించుటకు నియమించు

Representative – ప్రతినిధిగా వ్యవహరించుటకు నియమించు

Representative meaning in telugu